Disclaimer

Geachte bezoeker,

We proberen op deze internetsite zo volledig en betrouwbaar mogelijk informatie te geven. We garanderen niet dat alle gegeven informatie altijd volledig is. Niets op deze site mag door derden gebruikt worden voor publicatie, op welke wijze dan ook, zonder de nadrukkelijke, vooraf gegeven toestemming van Visser Assen B.V. Visser Assen BV staat in voor de privacy van de door de bezoekers afgegeven informatie. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor de werkzaamheden van Visser Assen BV, Visser Instrument BV en Visser Verhuur BV en op geen enkele wijze gecommuniceerd naar derden zonder nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

Visser Assen BV

© Copyright Visser Assen, 2017. All rights reserved | Disclaimer | Website : VA - Bouwlaser | Tel : 088 - 118 18 88 | Adres : Koperslagerstraat 1, 9403 VM Assen